Oracle Database 11g Release 2-nin Oracle Linux R6 əməliyyat sisteminə yazılması


oracle-11gimages (1)İlk olaraq biz Oracle Linux Release 6 Update 4 Media Pack x86_64 (64bit) faylını https://edelivery.oracle.com/linux saytından yükəyirik

Daha sonra yüklədiyimiz faylı quraşdıracağımız virtual maşını yaradırıq.Virtual HDD 20Gb RAM isə 4048 seçirik.

-2-1

Virtual maşına Linux diskini mount edib start edirik, açılan pəncərədən install and updgrade existing system seçib enter vururuq

1Daha sonra skip seçirik

2

Növbəti pəncərələrdə Next düyməsini sıxaraq uyğun seçimləri edərək və məlumaları yazaraq davam edirik

3

4

Aşağıdakı pəncərdən göstərilmiş göstərilmiş paket qrupları və onlardan uyğun  paketlər seçilir və next düyməsi vurulur

 • Base System > Base
 • Base System > Client management tools
 • Base System > Compatibility libraries
 • Base System > Hardware monitoring utilities
 • Base System > Large Systems Performance
 • Base System > Network file system client
 • Base System > Performance Tools
 • Base System > Perl Support
 • Servers > Server Platform
 • Servers > System administration tools
 • Desktops > Desktop
 • Desktops > Desktop Platform
 • Desktops > Fonts
 • Desktops > General Purpose Desktop
 • Desktops > Graphical Administration Tools
 • Desktops > Input Methods
 • Desktops > X Window System
 • Development > Additional Development
 • Development > Development Tools
 • Applications > Internet Browser

5

Quraşdırma bittdi və artıq sistemə daxil ola bilərik7

Oracle quraşdırılması

Əməliyyat sistemi hazır olduqdan sonra Oacle.com saytından Oracle 11gR2-ni 2 ayrı zip fayl şəklində yükləyirik, daha sonra onları extract edib birləşdiririk və serverdə bir papkaya atırıq. Oracle Database quraşdırlmamışdan oncə sistemə olan ilkin tələbləri sazlamalıyıq.

İlkin tələblərin quraşdırılmasını iki cür etmək olar:

 • Avtomatik əgər “oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall” paketimiz varsa
 • Özümüz manual olaraq.

Bu məqalədə  hər şeyi manual edəcəyik.
Oracle aşağıdakı minimum parametr qiymətlərini məsləhət görür:

fs.aio-max-nr = 1048576
fs.suid_dumpable = 1
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048586

Parametrlərin cari qiymətləri aşağıdakı komanda ilə yoxlanıla bilər:

/sbin/sysctl -a | grep <parametr-adı>

Aşağıdakı sətirləri  “/etc/sysctl.conf” faylına əlavə edirik və ya bəzi orada olan parametrlərin qiymətinə bu qiymətlərdən uyğun olanını yazırıq.

fs.suid_dumpable = 1
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default=4194304
net.core.rmem_max=4194304
net.core.wmem_default=262144
net.core.wmem_max=1048586

Cari kernel parametrlərini dəyişmək üçün aşağıdakı komandanı icra edirik

/sbin/sysctl -p

Aşağıdakı sətirləri  “/etc/security/limits.conf” faylına əlavə edirik.

oracle              soft    nproc   2047
oracle              hard    nproc   16384
oracle              soft    nofile  4096
oracle              hard    nofile  65536
oracle              soft    stack   10240

Aşağıdakı paketləri Oracle Enterprice Linux diskindən quraşdırırıq

cd /media/OL6.4\ x86_64\ Disc\ 1\ 20130225/Server/Packages/
rpm -Uvh binutils-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-2*x86_64* nss-softokn-freebl-3*x86_64*
rpm -Uvh glibc-2*i686* nss-softokn-freebl-3*i686*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*x86_64*
rpm -Uvh glibc-common-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-devel-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-devel-2*i686*
rpm -Uvh glibc-headers-2*x86_64*
rpm -Uvh elfutils-libelf-0*x86_64*
rpm -Uvh elfutils-libelf-devel-0*x86_64*
size: 13px; line-height: 19px;">rpm -Uvh gcc-4*x86_64*
rpm -Uvh gcc-c++-4*x86_64*
rpm -Uvh ksh-*x86_64*
rpm -Uvh libaio-0*x86_64*
rpm -Uvh libaio-devel-0*x86_64*
rpm -Uvh libaio-0*i686*
rpm -Uvh libaio-devel-0*i686*
rpm -Uvh libgcc-4*x86_64*
rpm -Uvh libgcc-4*i686*
rpm -Uvh libstdc++-4*x86_64*
rpm -Uvh libstdc++-4*i686*
rpm -Uvh libstdc++-devel-4*x86_64*
rpm -Uvh make-3.81*x86_64*
rpm -Uvh numactl-devel-2*x86_64*
rpm -Uvh sysstat-9*x86_64*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*i686*/p>
rpm -Uvh compat-libcap*
cd /
eject

 

Yeni qrup və istifadəçilər yaradırıq

groupadd -g 501 oinstall
groupadd -g 502 dba
groupadd -g 503 oper
groupadd -g 504 asmadmin
groupadd -g 506 asmdba
groupadd -g 505 asmoper
useradd -u 502 -g oinstall -G dba,asmdba,oper oracle

“oracle” userinə şifrə təyin edirik.

passwd oracle

“/etc/selinux/config”  faylını redaktə edərək Secure Linux -u aşağaıdakı kimi permissive olaraq təyin edirik  .

SELINUX=permissive

BU dəyişikliklər bitdikdən sonra serveri yenidən başladırıq(restart).Əgər Firewall işləyirsə onu aşağıdakı qaydada dayandırırıq.

Capture
Capture
Oracle program təminatının yerləşəcəyi direktoriyanı yaradırıq və ona uyğun icazələri veririk:
mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2/db_1
chown -R oracle:oinstall /u01</pre>
chmod -R 775 /u01

oracle user ilə sistemə daxil oluruq və aşağıdakı sətirləri  “.bash_profile”  faylına əlavə edirik.

TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR
ORACLE_HOSTNAME=orcl.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=DB11G; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=DB11G; export ORACLE_SID
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
Oracle-nin extract olunmuş faylının olduğu papka cd komandası ilə dazil olub, aşağıdakı sətri içra edirik ki, Oracle Universal İnstallaer işə düşsün:
./runInstaller
Və daha sonra Oracle-nin quraşdırlması aşağıdakı şəkillərdə gördüyünüz kimi davam edəcəkdir:
runinstaller
email
secur
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Daha sonra aşağıdakı qaydada netca komandasını icra etməklə listener yaradırıq.
1
2
3
4
5
6
7
8
Listener ayradıqdan sonra DBCA-nın köməkliyi ilə bazanı yaradırıq.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33